Ποιοί είμαστε

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συλλόγου για την Προστασία Περιβάλλοντος της Ν. Καρυστίας.

Ο Σύλλογος για την Προστασία Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.) ίδρυθηκε το 1998 με έδρα την Καρυστο.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία της φύσης της Νότιας Καρυστίας με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της Περιοχής της Οχης (NATURA). Ο Σύλλογος ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα της αποτροπής εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της Οχης. Παρακολουθεί τις αδειοδοτήσεις αιολικών σταθμών σε όλη την Νότια Εύβοια και ενημερώνει την τοπική κοινωνία. Εχει διαμαρτυρηθεί για την υπέρμετρη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Νότια Καρυστία και ειδικά στην περιοχή της Οχης σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

 Βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι να υποβοηθήσει την επιστημονική μελέτη και να τεκμηριώσει την αξία της Οχης ώστε να αναδειχτεί  και να εκτιμηθεί στο ευρύτερο κοινό.  Γι αυτό συνεργάζεται και υποστηρίζει επιστημονικούς φορείς και ανεξάρτητους ερευνητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν την χλωρίδα και την πανίδα καθώς και τη γεωλογία και τα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.

Για την ενημέρωση των μελών του και της τοπικής κοινωνίας, ο Σύλλογος εξέδιδε το ενημερωτικό Δελτίο ‘Τα Νέα του Σπιζαετού’. Σήμερα ενημερώνει τα μέλη του και τον τοπικό Τύπο με τακτική ηλεκτρονική αλληλογραφία και μέσω αυτού του ιστότοπου. Επίσης οργανώνει επισκέψεις σε φυσικές περιοχές της Ν. Καρυστίας με σκοπό τη γνωριμία του  ευρύτερου κοινού με τη φύση της Οχης και την ευαισθητοποίηση τους στην προστασία της.

Για επικοινωνία με τον ΣΠΠΕΝΚ: sppenk@gmail.com


Ο παρών ιστότοπος  είναι αφιερωμένος στο φυσικό περιβάλλον της Οχης και της ευρύτερη περιοχής της Νότιας Καρυστίας. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε συνοπτικά τα φυσικά τοπία και τις αξίες τους που είναι άρρηκτα δεμένες με τα έργα του παραδοσιακού πολιτισμού.

Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της Νότιας Καρυστίας ποτέ δεν έγινε ευρύτερα γνωστός, ούτε αναγνωρίστηκε η αξία του, αντίθετα εγκαταλείφθηκε στην τύχη του με αποτέλεσμα σήμερα να διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης.  

Η επέλαση των ανεμογεννητριών που θα σκεπάσουν την Νότια Καρυστία όπως επίσης η ανάπτυξη εκτεταμένων ιχθυοτροφείων στον Νότιο Ευβοϊκό, πρόκειται να έχουν καταλυτική επίδραση στο μέλλον της περιοχής. Πιστεύουμε ότι η Νότια Καρυστία αξίζει να προστατευθεί και όχι να καταντήσει εργοτάξιο της αιολικής βιομηχανίας και βιομηχανική ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας.

Τώρα λοιπόν που η απώλεια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Νότιας Καρυστίας βρίσκεται προ των πυλών, νιώθουμε την ανάγκη να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου στην τοπική κοινωνία γιατί στα χέρια της βρίσκεται η σωτηρία της Νότιας Καρυστίας.