Ερπετά και αμφίβια

αμφίβια στην Οχη ζουν σε μικρές υδατοσυλλογές όπως ποταμάκια, ρυάκια και εποχικά τέλματα. Εχουν καταγραφεί 6 είδη αμφίβιων μεταξύ των οποίων είναι ο κίτρινος Βομβητής (Bombina variegata) που τον συναντάμε σε υψόμετρα πάνω από 400μ. κοντά σε πηγές, η σαλαμάνδρα που αναπαράγεται σε ορεινές ρεματιές και οι φρύνοι που τους συναντάμε σε πρόσκαιρες υδατοσυλλογές. Τα βατράχια είναι τα πιο πολυπληθή αμφίβια που τα συναντάμε σε μικρούς υγρότοπους και ρεματιές. Καταναλώνουν κουνούπια και μύγες και η προσφορά τους στον έλεγχο των ενοχλητικών εντόμων είναι αξιοσημείωτη.

 

Μεσογειακή χελώνα

Οι χελώνες είναι κοινά ερπετά στην Οχη. Συναντάμε περισσότερο την κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata)  σε όλα τα υψόμετρα και αρκετά συχνά την μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni). Σε ρεματιές και μικρούς υγρότοπους βλέπουμε πιο συχνά τη γραμμωτή νεροχελώνα (Mauremys caspica).

Οι σαύρες στην περιοχή της Οχης φτάνουν στα 10 είδη. Οι πιο κοινές είναι το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii), ο Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii) που λέγεται έτσι επειδή δεν κλείνουν ποτέ τα μάτια του  και η Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata). Στα πιο μεγάλα υψόμετρα ζει η Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis) με εντυπωσιακό μπλε λαιμό και  η (Τοιχογουστέρα (podarcis muralis). Αρκετά κοινός είναι ο Τυφλίτης (Ophisaurus apodus), μια μεγαλόσωμη σαύρα χωρίς πόδια που την συναντάμε ακόμη και στα χωριά. Επίσης το Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus) είναι κοινό σε όλα τα σπίτια της υπαίθρου.  

 

Λαφίτης

Στα ανοιχτά άδενδρα τοπία της Οχης και σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση μακίας συναντάμε 12 είδη φιδιών. Κοινά είδη είναι ο  ελαφρά δηλητηριώδης Σαπίτης (Malpolon monspessulanus), η γρήγορη Σαϊτα (Coluber najadum), ο Εφιος (Coluber caspius), ο μεγαλόσωμος Λαφίτης (Elaphe quatuorlineata) που είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος της Οδηγίας 92/43 και το Σπιτόφιδο (Elaphe situla) που το θεωρούσαν γούρι του σπιτιού στα χωριά. Η Οχιά (Vipera ammodytes) είναι το μόνο δηλητηριώδες φίδι αλλά δεν επιτίθεται παρά μόνο όταν νιώσει ότι κινδυνεύει. Τα φίδια είναι καλοί δείκτες υγείας του περιβάλλοντος και της ποικιλότητας. Αποτελούν σημαντικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας καθώς τρώνε μικρά τρωκτικά, άλλα ερπετά και έντομα αλλά και τρώγονται από τα αρπακτικά πουλιά.