Καστανόλογγος

Καστανόλογγος στην Οχη

Ο Καστανόλογγος βρίσκεται κάτω από την Κορφή της Οχης στα 900 έως 1100μ. υψόμετρο. Περιλαμβάνει ένα μικρό αιωνόβιο δάσος άγριων καστανιών με έκταση περίπου 600 στρέμματα. Ο Καστανόλογγος είναι ένα φυσικό μνημείο και μουσείο μαζί όπου κάθε αιωνόβιο δέντρο μοιάζει με γλυπτό που έχει σμιλέψει η φύση σε εκατοντάδες χρόνια. Οι υπέργηρες καστανιές ανθίζουν ακόμη και προσφέρουν έναν παχύ ίσκιο το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα το έδαφος σκεπάζεται από ένα παχύ στρώμμα πεσμένων φύλλων. Οι κουφάλες των δέντρων προσφέρει καταφύγιο σε έντομα, ερπετά και πουλιά. Εχουν καταγραφεί 59 είδη πουλιών στην ευρύτερη περιοχή από τα οποία 16 είδη φωλιάζουν στο δάσος. Μέσα στο δάσος υπάρχουν ακόμη μικρές πηγές, εποχικά ρέματα και μικρά λιβάδια που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην άγρια ζωή.

Υπέργηρη καστανιά

Από το 1962 και μετά το δάσος έγινε βοσκότοπος για τους ντόπιους κτηνοτρόφους που σε συνδυασμό με πυρκαγιές προκάλεσαν την σταδιακή συρρίνωσή του καθώς και την παρεμπόδιση της φυσικής αναγέννησης. Ο Καστανόλογγος είναι ίσως το μοναδικό καστανόδασος με τόσο ηλικιωμένα δέντρα στην χώρα μας και το τελευταίο αμιγές δάσος καστανιάς στην νότια Εύβοια. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο και το Δήμο Καρύστου ξεκίνησαν το 2012 την εκπόνηση μελέτης για την προστασία του δάσους. Η προστασία του Καστανόλογγου είναι πλέον επιτακτική γιατί τα δέντρα έχουν γεράσει και πέφτουν ένα ένα.

Η πρόσβαση προς τον Καστανόλογγο οδικά γίνεται από το δασικό δρόμο που ξεκινάει 4χμ μετά το χωριό Μετόχι. Με τα πόδια μπορούμε να φτάσουμε παίρνοντας το μονοπάτι από το χωριό Μύλοι προς τις κορφές της Οχης. Στα όρια του Καστανόλογγου βρίσκεται το ορειβατικό καταφύγιο της Οχης.