Τα αρχαία λατομεία

Η Καρυστία συνδέθηκε από τα αρχαία χρόνια με την εξόρυξη του μαρμάρου που ήταν γνωστό ως καρυστία και στυρία λίθος. Πρόκειται για ένα είδος μαρμάρου που ονομάζεται σιπολίνο με γκρίζο – πράσινο χρώμα. Εντατική εξόρυξη μαρμάρου φαίνεται να έγινε στα ρωμαϊκά χρόνια, στην εποχή του Ιούλιου Καίσαρα και του Αυγούστου. Κατασκεύαζαν κυρίως μονολιθικούς κίονες που στόλιζαν δημόσια κτίρια και ακόμη πλάκες για επένδυση τοίχων και δαπέδων. Μπορεί να θαυμάσει κανείς τους καρυστινούς κίονες στην Βιβλιοθήκη του Ανδριανού στο Μοναστηράκι της Αθήνας.

Τα αρχαία λατομεία υπάρχουν διάσπαρτα στην περιοχή των Στύρων, Μαρμαρίου και Καρύστου. Στα περισσότερα βλέπει κανείς σωρούς από υπολείμματα μαρμάρων, κάθετα κομμένους βράχους και σπασμένες κολόνες. Οι εντυπωσιακές κολόνες των Μύλων διατηρούνται ακέραιες καθώς και ένας λαξευμένος στρογγυλός μονόλιθος γνωστός ως Τσουκάλι. 

Στη σημερινή εποχή, από το 1980 και μετά, γίνεται εντατική εξόρυξη πέτρας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και τα Πλακωτά. Η λατόμηση είναι πηγή πλούτου για την περιοχή, αλλά έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση επειδή η εξόρυξη της πέτρας δεν ακολουθεί αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους.