Η φύση της Οχης

 

Τα φυσικά τοπία της Οχης και της ευρύτερης περιοχής ξεχωρίζουν για τη γεωλογία, τη βλάστηση, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και συμπληρώνονται με πολιτισμικά μνημεία. Οι τόποι αυτοί περιλαμβάνουν φαράγγια, κορφές βουνών, ρεματιές και ακτές που ξεχωρίζουν για την άγρια φυσική ομορφιά τους και προσελκύουν το ενδιαφέρον του φυσιολάτρη επισκέπτη. Η φυσική κληρονομιά της Οχης παραμένει άγνωστη και ανεξερεύνητη στο ευρύ κοινό και μόνο πρόσφατα το φαράγγι του Δημοσάρη προκάλεσε το τουριστικό ενδιαφέρον των ντόπιων και ξένων επισκεπτών για την ορεινή φύση. Η χρόνια εγκατάλειψη της περιοχής και η αδυναμία να εκτιμηθεί η αξία της, οδήγησε στην αδιαμαρτύρητη αποδοχή των σχεδίων για εγκατάσταση αιολικών πάρκων που πρόκειται να προκαλέσουν τεράστιο πλήγμα στα φυσικά τοπία.

  

 

Η επίσκεψη στη φύση της Οχης έχει το χαρακτήρα της εξερεύνησης γιατί η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι πολλές φορές δύσκολη και περιορισμένη, ενώ τα μονοπάτια δεν έχουν σηματοδότηση και πινακίδες. Παρόλα αυτά μόνο αν δει κανείς από κοντά τις σπάνιες ομορφιές, θα εκτιμήσει την αξία τους και την ανάγκη να προστατευθούν.