Νότια Καρυστία

Νότια Καρυστία

Η Νότια Καρυστία είναι η γεωγραφική περιοχή της Νότιας Εύβοιας που περιλαμβάνει τα χωριά των Μεσοχωρίων, Στύρων, Καρύστου και Καβοντόρου.  Τα γεωγραφικά όρια της Νότιας Καρυστίας συμπίπτουν σχεδόν με τα διοικητικά όρια του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου που προήλθε με τη συνένωση των παλαιών Δήμων Στύρων, Μαρμαρίου, Καρύστου και Καφηρέα. 

Τα Στύρα, το Μαρμάρι και η Κάρυστος είναι τα πληθυσμιακά κέντρα της Νότιας Καρυστίας, ενώ τα χωριά της ενδοχώρας έχουν συρρικνωθεί. Παραδοσιακά η οικονομία της Νότιας Καρυστίας στηριζόταν στην κτηνοτροφία, την γεωργία και την αλιεία, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες η οικονομία στράφηκε στον τουρισμό, την παραθεριστική κατοικία και την εξόρυξη πέτρας. 

Γκιάλπηδες

Χάρη στην απομόνωση της ενδοχώρας, η Νότια Καρυστία διατήρησε πολλά  αυθεντικά πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι έντονα στα χωριά της ανατολικής ακτής και ιδιαίτερα στην περιοχή του Καβοντόρου η οποία ταυτίζεται με την περιοχή της Οχης.  Το άγριο φυσικό τοπίο συνδυάζεται με την μακραίωνη ιστορία και την ντόπια αρβανίτικη παράδοση που προσφέρουν στον επισκέπτη πλούσιο πεδίο ενδιαφερόντων για εξερεύνηση. 

Πλατανιστός

Η διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής είναι το μεγάλο ζητούμενο για το μέλλον της περιοχής. Σήμερα η Νότια Καρυστία διατρέχει τον ύψιστο κίνδυνο να χάσει την πλούσια φυσική κληρονομιά της από την οποία εξαρτάται η τουριστική ανάπτυξη.  Η εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων καθώς και εκτεταμένων ιχθυοτροφείων στον Νότιο Ευβοϊκό απειλεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον της Νότιας Καρυστίας με μια άνευ προηγουμένου βλάβη της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα της.