Επιστολή για τους σταθμούς μπαταριών

Κοινοποιούμε  συλλογική επιστολή προς το Δήμο Καρύστου που αφορά το νέο μεγάλο κίνδυνο που απειλεί την  Νότια Καρυστία, τους σταθμούς μπαταριών.

Για τον ΣΠΠΕΝΚ
Θ. Μπινιάρης

Ημερομηνία δημοσίευσης

14-12-2023