Ψήφισμα για τους δασικούς χάρτες

 Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ευρεία σύσκεψη φορέων με θέμα το ιδιοκτησιακό ζήτημα της περιοχής Καφηρέα του Δήμου Καρύστου και τη συσχέτισή του με τους προς έγκριση δασικούς χάρτες.

Η σύσκεψη έλαβε χώρα ύστερα από αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Φορέων και Πολιτών Νότιας Καρυστίας και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, μέλη της Περιφερειακής και της Δημοτικής Αρχής, ενώ είχαν κληθεί ακόμη και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, οι Βουλευτές του Νομού Εύβοιας και η Διεύθυνση Δασών.

Το ιδιοκτησιακό ζήτημα συνοπτικά έχει ως ακολούθως:
Προ ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους και απελευθέρωσης της περιοχής από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μεγάλες εκτάσεις γης περιήλθαν από Τούρκους σε Ελληνες μέσω αστικού τύπου μεταβίβασης (αγοραπωλησία). Αντίστοιχα, κατά την Απελευθέρωση, αυτομάτως όλες οι εκτάσεις που κατείχαν είτε Τούρκοι πολίτες, είτε το ίδιο το Οθωμανικό κράτος, περιήλθαν στο νεοσύστατο τότε Ελληνικό κράτος, δηλαδή στο Δημόσιο. Οι σημερινοί νομείς της γης της πρώτης περίπτωσης, καίτοι κατέχουν τίτλους κυριότητας κατά τα ανωτέρω, δεν αναγνωρίζονται επισήμως ως ιδιοκτήτες της γης τους και φέρουν το βάρος της απόδειξης της ιδιοκτησίας τους μέσω δικαστικής οδού. Παρά δε το γεγονός ότι πάντοτε δικαιώνονται, η δαπάνη και κυρίως η βραδύτητα της δικαστικής διαδικασίας, καθιστούν ιδιαιτέρως δυσχερή την αποκατάσταση της αναγνώρισης ιδιοκτησίας τους και κατά συνέπεια την εξάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, όπως πώληση, εκμίσθωση, ανταλλαγή, γονική παροχή κα.

Σήμερα, η ανάρτηση των δασικών χαρτών παρουσιάζει το σύνολο της έκτασης ως δασικό, αγνοώντας τους τίτλους, αλλά και την πραγματική κατάσταση αυτών των εκτάσεων, που είναι θαμνώδεις ή και βραχώδεις. Ως γνωστόν, η κήρυξη μιας έκτασης ως δασικής συνεπάγεται τη δημιουργία τεκμηρίου ιδιοκτησίας υπέρ του Δημοσίου, συνεπώς, αν η κήρυξη τελεσφορήσει για την περιοχή του Καφηρέα, θα δυσχεράνει έτι περισσότερο την αναγνώριση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων από μεριάς των πολιτών. Εν όψει δε αυτού του κινδύνου, οι ιδιοκτήτες καλούνται να καταθέσουν δαπανηρές, περίπλοκες και χρονοβόρες στη σύνθεσή τους ενστάσεις για να αποφύγουν – την καταφανώς μη ορθή - κήρυξη των εκτάσεών τους ως δασικών.

Με βάση τα ανωτέρω, οι κάτωθι υπογράφοντες συναποφασίζουν την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος με τα ακόλουθα αιτήματα:

  • Εισαγωγή και υιοθέτηση του παρόντος ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
  • Αμεση συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο, προς έκθεση των ζητημάτων.
  • Νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αποκατάσταση του ιδιοκτησιακού ζητήματος της περιοχής Νότιας Καρυστίας.
  • Αναστολή της ανάρτησης και επανεξέταση των δασικών χαρτών της περιοχής, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα για το μη δασικό χαρακτήρα των επίμαχων εκτάσεων, δίχως την ανάγκη μαζικής υποβολής ενστάσεων από τους ιδιοκτήτες.
  • Αμεση αναστολή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα και τετελεσμένα στις συγκεκριμένες εκτάσεις, μέχρι την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.

 

Οι υπογράφοντες:
- Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
- Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας
- Δήμαρχος Καρύστου
- Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Φορέων και Πολιτών Νότιας Καρυστίας