Αιολικοί σταθμοί

Χάρτης ΑΣΠΗΕ κατανομής αιολικών σταθμών στη Ν. Εύβοια

Αιολικοί Σταθμοί στην Νότια Εύβοια

Η Νότια Kαρυστία και η ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοιας βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων ανάπτυξης μεγάλων αιολικών πάρκων από το 1998. Η λογική πίσω από τη μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν είναι βέβαια η εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών ή έστω η συνεισφορά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ με βάση την αρχή της αναλογικότητας, αλλά η τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τη μέγιστη εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της Νότιας Εύβοιας. Η κεντρική και η περιφερειακή διοίκηση των τελευταίων χρόνων εγκρίνει συνεχώς περισσότερα αιολικά πάρκα χωρίς να εξετάσει το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι η μετατροπή της Νότιας Εύβοιας σε ενεργειακό κέντρο. Η συσσώρευση αιολικών πάρκων καταλύει τη στοιχειώδη χωροταξία και θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την τοπική οικονομία. Η ευθύνη για το μέλλον που προδιαγράφεται για τη Νότια Εύβοια βαρύνει και την τοπική κοινωνία που άφησε τους σχεδιασμούς της κεντρικής διοίκησης να εξελιχθούν χωρίς καμιά αντίσταση.

 

Πόσες ανεμογεννήτριες

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο Καρύστου 411 α/γ ενώ σε διαφορετικά στάδια αδειοδότησης βρίσκονται περίπου άλλες τόσες. Πιο συγκεκριμένα:

                         Δήμος Καρύστου (στοιχεία ΡΑΕ, Μάρτιος 2021)

Λειτουργούν

    411 α/γ

Αδειες εγκατάστασης

    124  α/γ

Άδειες παραγωγής

    163 α/γ

Αιτήσεις αξιολόγησης

    147 α/γ

     Σύνολο

    845 α/γ  ( 1.843 ΜW )

Για τη μεταφορά του ρεύματος έχουν κατασκευαστεί δύο νέες γραμμές υψηλής τάσης και 5 υποσταθμοί. Επίσης αν προχωρήσουν οι νέες αδειοδοτήσεις θα κατασκευαστεί και τρίτη γραμμή υψηλής τάσης.

 

Ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Οχης

Η Περιοχή της Οχης είναι διπλά προστατευόμενη περιοχή – ανήκει στο δίκτυο Νatura (GR 2420001) και είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR 2420012). Παρόλα αυτά έχει γίνει στόχος εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε σημείο που κινδυνεύει η ακεραιότητα της. Γύρω από το χωριό Αντιά βρίσκονται 40 α/γ που είναι οι παλαιότερες εγκατεστημένες α/γ από το 1998. Το 2017 και μετά εγκαθίστανται 73 α/γ της εταιρείας ΕΝΕL και επίσης 35 α/γ της εταιρείας Jasper που καταλαμβάνουν κορυφογραμμές και απάτητες τοποθεσίες προκαλώντας απίστευτη καταστροφή. Ταυτόχρονα έχουν εγκατασταθεί 26 α/γ στα όρια και πέριξ της προστατευόμενης περιοχής (εταιρεία Μυτιληναίος). Το τελικό χτύπημα στην προστατευόμενη περιοχή θα δώσει η εγκατάσταση 111 α/γ της εταιρείας ΤΕΡΝΑ που θα καταλάβουν όλες τις υπόλοιπες ελεύθερες ζώνες της περιοχής.

AΣΠΗΕ εντός και στα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής της Όχης

 

εταιρεία

α/γ

ισχύς (MW)

εγκατεστημένες

άδεια παραγωγής

υπό αξιόλογηση

ΡΟΚΑΣ

40

24

●        

 

 

ΕΝΕL

73

167

●        

 

 

JASPER

35

49,2

●        

 

 

Μυτιληναίος

26

23,4

●        

 

 

ΤΕΡΝΑ

111

374,9

υπό εγκατάσταση

 

 

Quest (Πλάτανος, Αγκάθι)

11

25,3

 

●        

 

Αιολική Πλατανιστού

11

33

 

●        

 

Eνεργειακή Κοινότητα Καρύστου

3

6

 

●        

 

Καστρί Ευβοίας

2

5

 

●        

 

Resplan

1

3

 

●        

 

RF Energy

(Σχίζαλι, Πλατανάκι, Μισοχώρια)

19

57

 

●      

 

Σχίζαλι

●        

ΕΥΕΛΠΙΣ

6

18

 

 

●        

ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ

12

50,4

 

 

●        

Ενερκοπλαν

4

16,8

 

 

●        

Γενικά Σύνολα

354

853

 

 

 

 

Μερικά σύνολα που αφορούν την περιοχή της ΄Οχης

ΜW

άδειες λειτουργίας

 174 α/γ

263,6

υπό εγκατάσταση

 111 α/γ

374,9

άδειες παραγωγής

   32 α/γ

84,3

υπό αξιόλογηση

   37 α/γ

130,2

 


Ανεμογεννήτριες στην Οχη