ΑΠΕ στην Οχη και τον Καβοντόρο - Χάρτες

Συνολικός χάρτης ΑΠΕ

Ενα τμήμα του Καβοντόρου με τα Αιολικά Πάρκα όλων των εταιρειών που θα εγκατασταθούν.
Μωβ: ΕΝΕL
Κίτρινο: ΤΕΡΝΑ και RF Energy
Ροζ: άλλες εταιρείες με άδεια παραγωγής


Τα χωριά του Καβοντόρου θα περικυκλωθούν από ανεμογεννήτριες:

Πλατανιστός (τμήμα Α) - Χάρτης ΑΠΕ

Πλατανιστός (τμήμα Β) - Χάρτης ΑΠΕ

Αγ. Δημήτριος - Χάρτης ΑΠΕ

Ρούκλια - Χάρτης ΑΠΕ

Κόμιτο - Χάρτης ΑΠΕ

Καψούρι - Χάρτης ΑΠΕ

Αμυγδαλιά - Χάρτης ΑΠΕ

Αμυγδαλιά ΖΣ - Χάρτης ΑΠΕ

Ζαχαριά - Χάρτης ΑΠΕ

Σχίζαλι - Χάρτης ΑΠΕ

Πρινιά - Χάρτης ΑΠΕ