Σταθμός μπαταριών στον Δήμο Καρύστου

Image

Κοινοποιούμε πληροφορίες για τον Σταθμό μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας με βάση την περιβαλλοντική έκθεση του έργου.

Ο Σταθμός προσθέτει δύο νέους μεγάλους κινδύνους για την περιοχή μας: τη ρύπανση του πόσιμου νερού και την πυρκαγιά με έκρηξη επικίνδυνων ουσιών.

Ακολουθούν σχετικά έγγραφα:

Περιγραφή του σταθμού μπαταριών

Μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου 
 

 

Για τον ΣΠΠΕΝΚ 
Θ. Μπινιάρης

Image

Ημερομηνία δημοσίευσης

07-02-2023