Διαμαρτυρία κατοίκων στον Δήμο

Image

Στην συνάντηση με τον Δήμαρχο στις 18/1/2023, επιδόθηκε η επιστολή των κατοίκων Αετού (Αετός, Μετόχι, Ακρωτήρι Μπούρου) σχετικά με την άρνησή τους να εγκατασταθεί  Αιολικός Σταθμός στα Δίστρατα της εταιρείας DMX.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για όλο το έργο της DMX (7 Αιολικοί Σταθμοί). Έχει ήδη αναρτηθεί η γνωμάτευση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Καρύστου στη διαβούλευση για το έργο.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα και έχει την αξία του. Όμως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς να έχει αποτρέψει κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις

Θεωρούμε ότι  για να μη χαθεί η υπόθεση πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή και από τους κατοίκους .  

Ας καταλάβουμε ότι θέμα είναι άκρως σοβαρό. Απειλείται  απευθείας η υγεία μας από τον συνεχή υπόκωφο θόρυβο των ανεμογεννητριών.

Επιτροπή κατοίκων ενάντια στον Αιολικό Σταθμό Δίστρατα

 

Μπορείτε να διαβάσετε τις απόψεις του Δήμου Καρύστου επί του θέματος, όπου επισημαίνονται οι λόγοι απόρριψης της υπό διαβούλευσης Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), όπως: 

  • βασικές ελλείψεις της μελέτης όσον αφορά σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας (πχ, συγκεκριμένα υπό προστασία είδη πουλιών)
  • αντίθεση – ασυμβατότητα του υπό κρίση έργου με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
  • επεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει στην περιοχή, χωρίς να παίρνονται υπόψη στην αξιολόγηση των δεδομένων
  • υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ
  • Παραβίαση των διατάξεων των άρθρων του Δασικού Κώδικα (αποψίλωση δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, οδοποιία, κλπ)

Συνοπτικά, το συμπέρασμα που αναφέρεται, είναι το εξής: Κατά συνέπεια, οι υπό διαβούλευση Μ.Π.Ε. και Ε.Ο.Α., ερχόμενες σε ευθεία αντίθεση με τα πορίσματα της από 12.5.2022 Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις ως άνω περιοχές Natura 2000 της Εύβοιας, παραβιάζουν ευθέως τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης που πηγάζουν εκ των άρθρων 24 του Συντάγματος και 191 της ΣΛΕΕ, καθώς, σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή και εάν ήθελε κριθεί ότι δεν συντρέχει ευθεία υποβάθμιση) είναι προφανές ότι υπάρχουν επιστημονικώς τεκμηριωμένες και μάλιστα ισχυρές αμφιβολίες περί της μη επικινδυνότητας των υπό κρίση Α/Π ως προς την υποβάθμιση του προστατευτέου αντικειμένου του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών εγκατάστασής τους. 

Στο τέλος της μελέτης, ο Δήμος Καρύστου αιτείται:

  1. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υιοθετήσει τις παρούσες Απόψεις μας και να τις διαβιβάσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αρνηθεί την έγκριση της υπό διαβούλευση Μ.Π.Ε. λόγω των προαναφερθεισών νομικών και ουσιαστικών πλημμελειών της.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης

26-01-2023