Η Αδελφότητα Καρυστίων κατά αιολικών πάρκων στην Νότια Καρυστία και την Οχη

Απόφαση του ΔΣ της Αδελφότητας Καρυστίων

"Η Αδελφότητα Καρυστίων είναι αντίθετη με το ύψος της προτιθέμενης εγκατάστασης ισχύος στην Νότια Καρυστία, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στο περιβάλλον του όρους Οχη (κατασκευή δρόμων και συστήματος μεταφοράς ισχύος) καθώς και την καταστροφή των μοναδικών οικοσυστημάτων του όρους Οχη που σήμερα προστατεύονται με το πρόγραμμα NATURA.