Κοινοποίηση τροποποιημένης μελέτης ΜΠΕ - ΕΝΕL

Κοινοποιούμε την τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2016) των 8 αιολικών πάρκων της ΕΝΕL για ενημέρωση της τοπικής κοινής γνώμης.

Διαβάστε και ενημερωθείτε για όλο το σχέδιο επεμβάσεων στην Οχη και τον Καβοντόρο: ΕΝΕL - Τροποποιητική μελέτη ΜΠΕ 2016.

* Μπορείτε να κατεβάσετε στον σκληρό σας δίσκο συμπιεσμένο αρχείο zip που περιέχει ολόκληρη τη μελέτη (κύρια μελέτη, παραρτήματα, χάρτες, κλπ) ΕΝΕL - Τροποποιητική μελέτη ΜΠΕ 2016 (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων, χαρτών, ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων)

Για τον ΣΠΠΕΝΚ

Θανάσης Μπινιάρης