Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, σχετικά με τις ανεμογεννήτριες και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Image

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Το ΔΣ της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ, ενόψει των νέων, σε διάφορα στάδια ευρισκομένων αδειοδοτήσεων, ανεμογεννητριών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, εκφράζει την έντονη ΑΝΗΣΥΧΙΑ του για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανεξέλεγκτης παραγωγής ενέργειας στην περιοχή.

Η Νότια Καρυστία έχει ΗΔΗ, από τη δεκαετία του 90, συνεισφέρει σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να έχει γίνει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής κατά 60%.

Για το λόγο αυτό λέμε: ΟΧΙ στην ΥΠΕΡΒΟΛΗ, που εκφράζουν οι επιπλέον των ήδη εγκατεστημένων νέες άδειες ανεμογεννητριών καθώς και οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΝΑΙ σε έναν εποικοδομητικό διάλογο της εκτελεστικής εξουσίας με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, που θα συμβάλει στην επίλυση ενός τόσοσημαντικού προβλήματος.  

Published_date

28-02-2023