Ενημέρωση για ανεμογεννήτριες της DMX

Kοινοποιούμε τα βασικά στοιχεία της μελέτης 7 Αιολικών Σταθμών της εταιρείας DMX. 

Οι επιπτώσεις του έργου συνοψίζονται στο έγγραφο του δεύτερου συνδέσμου. 
 
 

Published_date

17-01-2023