Υποβάθμιση της αρχαιολογικής κληρονομιάς από την κατασκευή αιολικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον δήμο Καρύστου

ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΟ ΟΧΗΣ

Τα τελευταία χρόνια στην Καρυστία η αδιάκοπη κατασκευή αιολικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με εκατοντάδες ανεμογεννήτριες σε απρόσιτες, παρθένες περιοχές, έχει οδηγήσει εκτός της τεράστιας περιβαλλοντικής και τουριστικής υποβάθμισης και στην ανεπαρκή προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς.

Μια από τις κύριες αιτίες του προβλήματος είναι οι διαχρονικά υποβαθμισμένες, υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες αρμόδιες υπηρεσίες, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα παραδείγματα βεβηλωμένων αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων είναι πολλά και καλύπτουν σε έκταση όλο το Δήμο Καρύστου. Ας αναλογιστούμε μόνο, ότι σχεδόν 700 ανεμογεννήτριες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιο από τα στάδια αδειοδότησης (άδεια παραγωγής, εγκατάστασης ή λειτουργίας).

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο