Γενική Συνέλευση 2013 και νέο ΔΣ

Στις 7/7/2013 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)  πραγματοποίησε την ετησια Γενική Συνέλευση του από την οποία προέκυψε νέο Δ.Σ.

Στις 17/8/2013 το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής

Χρυσούλα Μπερέτη - Πρόεδρος

Η Αδελφότητα Καρυστίων κατά αιολικών πάρκων στην Νότια Καρυστία και την Οχη

Απόφαση του ΔΣ της Αδελφότητας Καρυστίων

"Η Αδελφότητα Καρυστίων είναι αντίθετη με το ύψος της προτιθέμενης εγκατάστασης ισχύος στην Νότια Καρυστία, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στο περιβάλλον του όρους Οχη (κατασκευή δρόμων και συστήματος μεταφοράς ισχύος) καθώς και την καταστροφή των μοναδικών οικοσυστημάτων του όρους Οχη που σήμερα προστατεύονται με το πρόγραμμα NATURA.