Χάρτης Αιολικών Πάρκων Οχης και Καβοντόρου

 

Η Βασιλική Βαρελά, μέλος του Συλλόγου μας είχε την υπομονή και τη θέληση να σχεδιάσει με το χέρι ένα χάρτη με όλα τα Αιολικά Πάρκα που πρόκειται να μπουν στην Οχη και τον Καβοντόρο. Εγραψε επίσης πολύ σημαντικά σχόλια που αξίζει να διαβαστούν από όλους.
 
 Άλλοι αποφάσισαν για την εξολόθρευση της Οχης και του Καβοντόρου, αλλά ακόμη εξαρτάται και από εμάς αν  επιτρέψουμε να εκτελεστεί το έγκλημα...

Για να δείτε το χάρτη κατεβάστε τον στον υπολογιστή σας:

Χάρτης Αιολ. Παρκων Οχης - Καβοντόρου