Κάμπος Καρύστου - παραλίες τής Νοτιας Καρυστίας πρός το Αιγαίο καί ήπιος φυσιολατρικός τουρισμός

Αγαπητοί συμπολίτες
Με αφορμή την σωστή καί ομόφωνα αποδεκτή  απόφαση του Δήμου Καρύστου για αξιοποίηση της δυτικής παραλίας Καρύστου θέλω να αναφέρω  ότι θα ήταν επίσης πρός το συμφέρον τού τόπου σε κάποιο  πρόγραμμα τού Δήμου να συμπεριληφθεί και η αξιοποίηση καί ανάδειξη τού πολύ σημαντικού υγροτόπου τού κάμπου Καρύστου σαν τουριστικός προορισμός με καθαρισμούς από σκουπίδια, απαγόρευση κάθε παράνομης απόθεσης στερεών αποβλήτων στην περιοχή του υγροτόπου, όπως και με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τα είδη πού ζούν εκεί.

Υγρότοπος Ρηγιά στον κάμπο Καρύστου

Πολύ σημαντική επίσης και η πρόταση τού συνδυασμού "Αλλιώς" για την ανάδειξη τού φυσικού τοπίου της Όχης, ένα καλό βήμα για την ανάπτυξη τού ήπιου φυσιολατρικού τουρισμού στην περιοχή πού θα δώσει θέσεις εργασίας στούς κατά μεγάλη πλειοψηφία άνεργους κατοίκους τής περιοχής Αγίου Δημητρίου,Καλλιανού καί Κάβο ντόρο.

Καί συγκεκριμένα προτείνω τίς εξής δράσεις  πρός αυτή την κατεύθυνση σάν πρώτο βήμα, απευθυνόμενη καί στούς κατοίκους αυτών των περιοχών:

1) Τόν καθαρισμό τών παραλιών τού Αγίου Δημητρίου καί Καλλιανού από σκουπίδια με την πρωτοβουλία των τοπικών υπευθύνων Αγίου Δημητρίου καί Καλλιανού. Μπορούν να βοηθήσουν όλοι σε αυτό καί κυρίως τα παιδιά της περιοχής έτσι ώστε να αρχίσουν να αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Η συμμετοχή του Δήμου βεβαίως θα είναι να φέρει στις δύο αυτές παραλίες κάδους για ανακυκλώσιμα υλικά καί να απομακρύνει τα σκουπίδια που θα μαζευτούν.

 

Μονοπάτι στο φαράγγι του Δημοσάρη

2) Μετά τίς προπέρσινες πλημμύρες η περιοχή γύρω από τη γέφυρα τού ποταμού Δημοσάρη έχει αλλοιωθεί εντελώς καί χρειάζεται εργασίες αποκατάστασης τής αισθητικής τού φυσικού  τοπίου όπως και μία ενημερωτική πινακίδα σχετικά με το φαράγγι τού Δημοσάρη όπως υπήρχε παλιότερα.

 

3) Υπάρχουν πολλά άδεια σπίτια στην περιοχή Καλλιανού-Κάβοντόρο τα οποία με στοιχειώδεις επισκευές μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες της περιοχής. Θά μπορούσε ο Δήμος να προωθήσει αυτή την ιδέα καί νά διευκολύνει τούς ντόπιους με τη γραφειοκρατική  διαδικασία της νομιμοποίησης αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τη σύμφωνη γνώμη τών κατοίκων φυσικά.


4) Γενικότερα είναι απαραίτητο ένα κλιμάκιο τού Δήμου να ασχοληθεί με τά προβλήματα πού απασχολούν αυτά τα χωριά γιατί η εικόνα της ευρύτερης περιοχής
Αγίου Δημητρίου - Καλλιανού - Καβοντόρο, είναι εικόνα έρημης χώρας, εγκατάλειψης καί αδιαφορίας.

Άς γίνει μία αρχή με απλές παρεμβάσεις και μικρό κόστος από την πλευρά του Δήμου,ο ήπιος φυσιολατρικός τουρισμός δεν χρειάζεται πολλές υποδομές αλλά σεβασμό και αγάπη πρός τή φύση.
Καί επιτέλους ας αναλάβουν δράση καί οι κάτοικοι των περιοχών της ευρύτερης περιοχής του βουνού Όχη, γιατί τίποτα δεν δίνεται έτσι απλά ,όλα κερδίζονται με αγώνες, για να βελτιωθεί η ζωή τους θα πρέπει οι ίδιοι να το επιδιώξουν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Καί εννοείται κανένα αιολικό πάρκο μέσα στην καρδιά τού βουνού. Τά αιολικά πάρκα δέν είναι πηγή εισοδήματος, αποδείχτηκε αυτό με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, παρά μόνο θα χαλάσουν το φυσικό περιβάλλον τού βουνού στερώντας από τούς ντόπιους πιθανά έσοδα από τον ήπιο φυσιολατρικό τουρισμό.

 

Βασιλική  Βαρελά