Απάντηση στην ερώτηση Ν. Μαριά στην Ευρωβουλή

 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον απάντησε στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά για την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στην προστατευόμενη περιοχή της Οχης.


Ο Επίτροπος Vella σημειώνει ότι η  Eυρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας κατά της Ελλάδας. Επειδή  είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών η εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, ο Επίτροπος ενθαρρύνει την ελληνική διοίκηση να εφαρμόσει τις ορθές πρακτικές εγκατάστασης αιολικών πάρκων μέσω ειδικών σεμιναρίων. 

Πανελλαδική Καταγγελία σεμιναρίου του ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση αιολικών σταθμών μέσα σε περιοχές Natura

Ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς τον Σεπτέμβριο του 2017 κατέθεσε αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο για την άναρχη συσσώρευση αιολικών Σταθμών στην περιοχή της Νότιας Καρυστίας και κατήγγειλε την επικείμενη καταστροφή της βιοποικιλότητας και της παραδοσιακής οικονομίας της περιοχής από αυτή την πρακτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα.

Απάντηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας( ΣΠΠΕΝΚ) στο άρθρο του blog "freesunday.gr"

 

Κύριοι
    Με μεγάλη δυσαρέσκεια διαβάσαμε το αόριστο και μη τεκμηριωμένο άρθρο σας που αφορά την αντίθεση πολιτών και φορέων  στη Νότια Καρυστία σε project άναρχης συσσώρευση αιολικών σταθμών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή  NATURA όρους Οχη και ευρύτερης περιοχής του σημερινού Δήμου Καρύστου.
    Προς ενημέρωσή σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία από μελέτες των τριών μεγάλων εταιριών Αιολικών Σταθμών που έχουν αδειοδοτηθεί στην ενλόγω περιοχή:

Συλλογή κάστανων 22 Οκτωβρίου

 

μικρό φυτό καστανιάς

Στις 22/10/2017 μαζέψαμε κάστανα στον Καστανόλογγο της Οχης με σκοπό τη παραγωγή νέων φυτών. Όπως είναι γνωστό η φυσική αναγέννηση των καστανιών έχει σταματήσει για πολλές δεκαετίες λόγω της βόσκησης.

Lettera aperta dell'Associazione per la protezione dell'ambiente del Karystia meridionale al Primo Ministro italiano Paolo Gentiloni

Oggi 15/9/2017 nella "Efimerida ton Syntakton" leggiamo nell'articolo: "Atene-Roma, investimenticon audacia" tra altre dichiarazioni del primo ministro italiano Paolo Gentiloni in merito alla collaborazione tra Grecia e Italia nel campo dell'energia eolica:

"Abbiamo ENEL nel settore dell'energia eolica, con un progetto di investimenti che sta procedendo immediatamente, per un importo di 300 milioni di euro, nelle fonti energetiche rinnovabili".

Lettera a ENEL

Ai Sigg. i
Francesco Starace,
Amministratore Delegato e Direttore Generale Antonio Cammisecra,
Capo del Global Renewable Energies e CEO di Enel Green Power

OGGETTO:

Decisa protesta e appello da parte della società per la protezione dell’ambiente e per l’osservanza della legalità del Sud Karystia sugli otto parchi eolici in Karystos, Evia, Grecia. Autorizzazione inizio lavori in violazione dei prerequisiti legali. Contravvenzione della legislazione europea in materia di ambiente e della convenzione internazionale.