Προσφυγή κατά απόφασης διάνοιξης δρόμων στον Καστανόλογγο της Όχης

Κοινοποιούμε στα μέλη μας και τον Τύπο τις αντιρρήσεις του Συλλόγου μας σχετικά με την απόφαση της Περιφ. Στ. Ελλάδας  διάνοιξης δρόμων  στον Καστανόλογγο.

Η απόφαση στηρίχθηκε στην μελέτη και την πρόταση αναδάσωσης του Καστανόλογγου της εταιρείας ΕΝΕΛ

 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ)
 Αίολου 4, Κάρυστος 34001    Επικοιν.: sppenk@googlemail.com

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Κατά της Απόφασης 617770/799 (20.3.2018) του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα : Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου «διάνοιξη δασόδρομων Γ’ κατηγορίας και αντιπυρικών ζωνών για την πρόσβαση και προστασία των προς αναδάσωση εκτάσεων στη θέση Καστανόλογγος του Δ. Καρύστου».

ΕΝΩΠΙΟΝ
Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
κου. Ντίτορα Νικόλαου 

Ο Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ είναι νόμιμο σωματείο (αρ. απ. 363/1997 Πρωτοδικείο Χαλκίδας) και έχει καταστατικό σκοπό της προστασία του περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας. Ως έχοντες έννομο συμφέρον καταθέτουμε τις αντιρρήσεις μας όσον αφορά τη διάνοιξη δασόδρομων και αντιπυρικών ζωνών στον Καστανόλογγο του Δήμου Καρύστου που έχουν ως εξής: 

1. Η μελέτη που βασίζεται η πρόταση αναδάσωσης του Καστανόλογγου αγνοεί και έρχεται σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου καθώς και τις άλλες μελέτες για την προστασία του Ορους Οχη (ΕΠΜ, 1998), που περιγράφουν λεπτομερώς την πολυδιάστατη αξία του Καστανόλογγου. Η παρούσα μελέτη δεν αναφέρει πουθενά την μοναδική αξία του Καστανόλογγου σε εθνικό επίπεδο, ούτε συζητά πώς θα αντιμετωπίσει τη βόσκηση που εμποδίζει τη φυσική αναγέννηση των καστανιών εδώ και πενήντα χρόνια (βλ. Μελέτη Γεωπονικουύ Πανεπιστημίου  στα συνημμένα).

2. Οι εν λόγω δρόμοι και αντιπυρικές ζώνες χωροθετούνται σε υψόμετρο 796 μ. – 1.027μ., πράξη που αποτρέπει το  Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το οποίο οι ορεινές περιοχές της Περιφέρειας που χωροθετούνται σε υψόμετρο άνω των 800μ. αντιμετωπίζονται ως κατ’ εξοχή περιοχές φυσικού αποθέματος ( βλ. σχετ. Απόφαση ΣτΕ 696/2016 Παράνομη ΑΕΠΟ για ΑΣΠΗΕ στη Λειβαδιά).

3. Οι δρόμοι και οι αντιπυρικές ζώνες σχεδιάζονται σε ένα μνημειακό φυσικό τοπίο όπου η γεωμορφολογία και τα υπεραιωνόβια δέντρα διατηρούνται στους αιώνες ως ένα αναπόσπαστο σύνολο. Η διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών θα ανατρέψει την εύθραυστη ισορροπία του Καστανόλογγου και του γύρω περιβάλλοντος που ήδη υποβαθμίζεται από τη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε όλο το όρος της Οχης.

4. Περαιτέρω οι σχεδιαζόμενοι δρόμοι και αντιπυρικές ζώνες θα προκαλέσουν ανυπολόγιστη διάβρωση όπως δείχνει μέχρι σήμερα η κοινή εμπειρία με όλους τους δρόμους στο βουνό της Οχης. Οι επεμβάσεις που απαιτούνται (εκσκαφές και διαμόρφωση των πρανών) θα έχουν αποτέλεσμα να αυξηθεί η ορμή των χειμάρρων και το μέγεθος της καταστροφής που προκαλούν.

5. Η αντιπυρική προστασία μπορεί να επιτευχθεί και με άλλα μέσα ήπιας μορφής και η επιλογή της πικροδάφνης και κυπαρισσιού δεν συνάδει με τη βλάστηση που απαντάται στο συγκεκριμένο υψόμετρο του βουνού. Ειδικά η πικροδάφνη αποτελεί φορέα φυτοπαθογόνων που θα αποτελειώσει τις καστανιές (βλ. άποψη καθηγητή κου Γ. Καραμπουρνιώτη). 

6. Οι συντεταγμένες των προτεινόμενων δρόμων συμπίπτουν με τις συντεταγμένες του σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου Ομαλιές της εταιρείας RF Energy, γεγονός που γεννά υποψίες ότι οι δρόμοι με προπέτασμα την προστασία του Καστανόλογου, θα εξυπηρετήσουν τελικά άλλους σκοπούς ( βλ. συνημ. ψηφιακούς χάρτες με τις συντεταγμένες)

7. Προκαλείται μέγιστη αντίφαση και ευτελισμός, όταν η Διοίκηση αντί να αναλάβει η ίδια την ευθύνη της προστασίας του Καστανόλογγου, αναθέτει και καλύπτει μια εταιρεία ιδιωτικού συμφέροντος, που αυτή τη στιγμή γκρεμίζει το όρος Οχη, να ενεργήσει με πρόσχημα την δήθεν προστασία του περιβάλλοντος. Η Διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη της το πρόσφατο ψήφισμα των φορέων της Καρύστου που απαιτεί να μην γίνει καμιά επέμβαση στον Καστανόλογγο από την εταιρεία που καταστρέφει τον τόπο μας (βλ. συνημ. ψήφισμα 28.3.2018)

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την ανάκληση της ως άνω απόφασης και την ακύρωση της μελέτης στην οποία βασίζεται.

Συνημμένα:
1. Απόφαση έγκρισης δρόμων στον Καστανόλογγο (617770/799 (20.3.2018)
2. Γραπτή άποψη του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κου. Γιώργου Καραμπουρνιώτη
3. Μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για τον Καστανόλογγο
(https://www.aua.gr/plantstress/karabourniotis_res_el_frameset.htm)
4. Ψηφιακοί χάρτες με συντεταγμένες
5. Ψήφισμα φορέων Καρύστου (28.3.2018)

 

Για τον Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ

Για τον ΣΠΠΕΝΚ

 

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
 d.alexopoulou@fth.pste.gov.gr  
  
2. Δ/νση Περ. και Χωρ. Σχεδ. Στ. Ελλάδας
 dipexoster@apdthest.gov.gr 
  
3. Δασαρχείο Αλιβερίου
 dasaliv@apdthest.gov.gr 
 
 4. Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας 
 ddasonevias@apdthest.gov.gr 
  
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
efaeuv@culture.gr 
 
6. Περιφ. Επιτρ. Χωροτ. και Περ/ντος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων   
karantoni.a@evia.pste.gov.gr