Αιολικά Πάρκα ΕΝΕL - Ενημέρωση

Συνάντηση ΔΣ 4/2/2017

Παρόντες: Χ. Μπερέτη, Θ. Μπινιάρης, Β. Βροντίσης, Γ. Τσολάκης, Θ. Μπούσουλας, Ν. Λαγώνικος, Κ. Μαρίνος,  Σ. Κόλλια, Δ. Παρασκευάς, Ρ. Σφυρίδη, Κ. Παντελής, Θ. Ζαφείρης, Σ. Ντασίου, Χρ. Γουλέτας, Σ.Τσούμα

Αιολικά Πάρκα ΕΝΕL

1. Παρουσιάστηκαν όλα τα τεχνικά στοιχεία της τροποποιημένης μελέτης (2016) για τα 8 αιολικά πάρκα της ENEL (βλ. "Συνοπτική παρουσίαση των έργων της ΕΝΕL με βάση την τροποποιημένη Μελέτη Επιπτώσεων (2016)" για περισσότερες λεπτομέρειες). Τα νούμερα και μόνο φανερώνουν ότι πάει να στηθεί ένα φαραωνικό έργο στην Οχη και τον Καβοντόρο που θα κατεδαφίσει ό,τι υπάρχει:

  • 73 ανεμογεννήτριες με συνολικό ύψος 100μ. (πτερύγιο 71μ, πύργος 64μ.)
  • Συνολική επέμβαση σε γη: 1.288 στρέμματα
  • Συνολικές εκσκαφές: 1.179.000 κυβικά μέτρα
  • Περίσσευμα μπάζων προς απόθεση: 488.000 κυβικά μέτρα
  • Δρόμοι: 113 χμ.
  • Διαπλατύνσεις δρόμων : έως 10μ. και 25μ. στις στροφές
  • Μήκος γραμμής υψηλής τάσης: 25 χμ.
  • 2 υποσταθμοί ανύψωσης τάσης:
  • 2 εργοτάξια σκυροδέματος

Η μελέτη βρίθει από ψευδείς διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στη χρήση γης, στις τοπικές δραστηριότητες, στη χλωρίδα και την πανίδα…
Η περιγραφή του έργου έχει δημιουργήσει ένα εφιάλτη σε όσους γνωρίζουμε τους θεϊκούς τόπους της Οχης που θα στηθούν στο ικρίωμα του θανάτου. Ο Σύλλογος ξεκινάει εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης της τοπικής κοινωνίας.

Κάθε κάτοικος ας σκεφτεί καλά τις βαθιές συνέπειες που θα έχει ένα τέτοιο κολοσσιαίο έργο.

Καλούμε όλους τους κατοίκους να ενεργοποιηθούν. Το έργο μπορεί να ακυρωθεί μόνο εάν υπάρξει σθεναρή αντίδραση του κόσμου.

Ανάρτηση δασικών χαρτών

Εδώ και χρόνια ισχυριζόμαστε ότι οι εταιρείες έχουν καταφέρει τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δημόσιες δασικές και με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζονται ούτε άδεια από κάποιον ιδιοκτήτη ούτε υποχρεούνται να δώσουν ενοίκιο σε κανένα. Η πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών στο τοπικό δασαρχείο επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές δηλ. όλη η γη της περιοχής μας θεωρείται δημόσια δασική και οι ιδιοκτήτες καλούνται να καταθέσουν έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας που δυστυχώς για τους περισσότερους δεν υπάρχουν. Εδώ σβήνει η ελπίδα για τα ενοίκια γης που θα μοίραζαν οι εταιρείες… Όχι μόνο θα πάρουν τη γη για δική τους χρήση, αλλά και θα τη σακατέψουν σε βαθμό που θα εκτοπίσουν τις  τοπικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, τουρισμός).

Οι παρόντες αποφάσισαν να οργανωθεί λαϊκή συγκέντρωση στο Γιοκάλειο την Κυριακή 12/2 και ώρα 11.30π.μ για ενημέρωση όλων των κατοίκων στα προηγούμενα θέματα και αφετέρου την οργάνωση αγώνα κατά της  αρπαγής και δήωσης της γης μας από τις εταιρείες των αιολικών πάρκων.

Για το ΔΣ
Χ. Μπερέτη – Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας