Ανεξάρτητη γνωμοδότηση για το θόρυβο ανεμογεννητριών

Image

Κοινοποιούμε την γνωμοδότηση του Εργαστηρίου Ακουστικής του ΕΜΠ για τη μελέτη θορύβου που περιλαμβάνεται στη Μελέτη Επιπτώσεων των ανεμογεννητριών  της εταιρείας DMX (βλ. συνημμένα).

Η γνωμοδότηση συμπεραίνει ότι η μελέτη δεν αποτυπώνει πειστικά το επίπεδο θορύβου και άρα είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερο στην πραγματικότητα.

Σημειώνουμε επίσης ότι η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη τις  μεμονωμενες οικίες που βρίσκονται πολύ κοντά σε ανεμογεννήτριες (π.χ Αγιοι Απόστολοι, Δίστρατα) ούτε ακόμη τις αθροιστικές συνέπειες από τις ανεμογεννήτριες άλλων εταιρειών.

Τέλος η γνωμοδότηση τονίζει ότι ο θόρυβος των ανεμογεννητριών είναι ιδιαίτερα δυσμενής για την υγεία των ανθρώπων λόγω των χαμηλών συχνοτήτων και των υπόηχων.  

Ολα αυτά ας τα λάβουμε σοβαρά υπόψη γιατί  οι ανεμογεννήτριες πλησιάζουν στα σπίτια μας και θα μετατρέψουν τη καθημερινή ζωή μας σε μαρτύριο.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι παραπομπής στις μελέτες:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
 

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για τον ΣΠΠΕΝΚ

Θ. Μπινιάρης

Ημερομηνία δημοσίευσης

23-01-2023