Νέα καταγγελία στη Κομισιόν για τα αιολικά στη Καρυστία

 

Σε νέα καταγγελία  για την κατασκευή των νέων αιολικών πάρκων στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 στο όρος Όχη, κατά παράβαση της Ε.Ε. και της Ελληνικής Νομοθεσίας, προχώρησε  ο James Brown ζητώντας από το αρμόδιο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ορθή εφαρμογή του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου.

 

Dear Mr SPEIGHT,

Please find attached a reply to your letter dated 20th February, copied to other interested parties.

Salient points:
AA) Construction in protected Natura 2000 area in the Mount Ochi are proceeding in breach of EU and Greek Law. This is a undisputed fact.

BB) Construction of Wind Turbines and associated development has not been allowed in any European country. Yet in the Mt Ochi Natura 2000 areas, it is proceeding now, in a fragrant and indisputable breach  EU law, full details of which are set out last letter to you dated 20th July 2017 and others before that(all attached for ease of reference).

We have copied this to ENEL the Italian construction firm that is undertaking this work and who have reported commencement of this work, in their press release, dated Rome 28th June 2017, under the banner

"ENEL STARTS CONSTRUCTION OF THE LARGEST WIND FARM IN GREECE"

ENEL and their shareholders should be fully aware that they are knowingly in breach of Greek and EU law and are fully accountable for damage they are now causing to the protected NATURA 2000 areas of the Mount Ochi areas of South Evia,

Finally, we and others who are fighting this breach of law are not against wind turbines, we fight against wind turbines in protected areas when that are many other suitable areas where these turbines can be placed. We fight not just for ourselves, but for future generations and we fight for the proper application of Greek and EU law.

Yours Faithfully,

Bikegreece Ltd

 

Φαίνεται ότι πλέον ο Συριζα τροφοδοτείται  με αιολική ενέργεια (https://youtu.be/obOSEos1GI0).

Θεωρώ ότι η υπόθεση με τα αιολικά στην Κάρυστο συνιστά σοβαρότατη υπόθεση απιστίας σε βάρος του δημοσίου και παράνομης κρατικής βοήθειας και δεν είναι η μόνη.

Δεν νοείται κρατική βοήθεια -στον τομέα του περιβάλλοντος- κράτους μέλους της Ε.Ε.  με παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τις περιοχές Natura. Επιπροσθέτως πρόκειται για χρηματική βοήθεια που συνιστά  υπέρμετρη σώρευση / παράβαση της αρχής της αναλογικότητας (υπεραντιστάθμιση).

Πρόκειται για καθαρή αισχροκέρδεια. Η Κάρυστος είναι περιοχή με ανεμολογικά στοιχεία που δεν δικαιολογούν διπλή  κρατική βοήθεια, δηλαδή   κεφαλαίου, με προκαταβολή  100% της επιχορήγησης  και εν τη λειτουργία, μέσω ΕΤΜΕΑΡ/Ειδικού λογαριασμού ΛΑΓΗΕ.

Η αρχική αδειοδότηση επί υπ. Παπακωνσταντίνου, κρίθηκε μη σύννομη από την Δ/νση Περιβάλλοντος της Κομισιόν η οποία απέστειλε τεκμηριωμένη προειδοποιητική επιστολή.

Αρκούσε αυτη η επιστολή για να παραπεμφθεί η υπόθεση μιας μη σύννομα αδειοδοτηθείσης -περιβαλλοντικά- "επένδυσης"  (8 αιολικοί σταθμοί Κοπελούζου-ENEL που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικής βοήθειας με κατάτμηση του συνολικού έργου), στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με απένταξη του έργου και ανάκληση της ΑΕΠΟ. Αντ' αυτού η τελική αδειοδότηση (μέσω "τροποποίησης" της ΑΕΠΟ) έγινε επί Σύριζα (επί υπουργίας  Σκουρλέτη), που έχει όλη την ευθύνη για την απάτη της μη δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που συνοδεύει την τελική αδειοδοτική πράξη και την έγκριση της λεγόμενης "τελικής" αναξιόπιστης  Μ.Π.Ε. της ENEL. Επί κυβέρνησης Σύριζα κατά τα ανωτέρω, χορηγήθηκε η τελική άδεια, που βεβαίως δεν ήταν μια "τροποποίηση" της αρχικής ΑΕΠΟ (βλ. αναφορά ΣΠΠΕΝΚ).

Το ΥΠΕΚΑ στον πρώτο "ενάρετο" κύκλο Συριζα  -  ΑΝΕΛ  είχε υποσχεθεί επανεξέταση όλων των παρανόμως χορηγηθεισών ΑΕΠΟ αιολικών  σε περιοχές Natura (βλ. και συνημμένο υπόμνημα),  αλλά ο δεύτερος, μη ενάρετος κύκλος, δείχνει συνεχιζόμενη διαπλοκή σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.


Όλες οι διπλές επιχορηγήσεις σε αιολικά επί κ. Μηταράκη μπήκαν (ως συνεχιζόμενα έργα) στον νέο αναπτυξιακό αντί οι φάκελοι των μη σύννομων αδειοδοτήσεων/υπαγωγών να πάνε στον Εισαγγελέα διαφθοράς.