Πράσινη ενέργεια σε μικρή κλίμακα

 

Επαναδημοσιεύουμε άρθρο της Βαρελά Βασιλικής σχετικά με την πράσινη ενέργεια πρός αποφυγή παρεξηγήσεων ότι ο σύλλογος και τα μέλη του είναι γενικά εναντίον της πράσινης ενέργειας.
Τό άρθρο αυτό είχε δημοσιευτεί στο Νότιο Ευβοϊκό και στο sofias comments στις 17/1/2017 καί είχε σχολιαστεί πάρα πολύ από τούς συμπολίτες μας:


Αγαπητοί συμπολίτες


Μέ αφορμή τόν πόλεμο πού έχει ξεσπάσει,ανάμεσα στούς πολέμιους καί στούς υποστηρικτές τής εγκατάστασης αιολικών πάρκων στήν περιοχή μας,θέλω νά φωτίσω μιάν άλλη πλευρά αυτού τού θέματος, δηλαδή τό διχασμό τής τοπικής μας κοινωνίας,ο οποίος πάλι εξυπηρετεί τήν οικονομική ελίτ και μας κάνει νά ξεχνάμε τά ευεργετικά αποτελέσματα τής πράσινης ενέργειας.


Οί ανεμογεννήτριες,τά φωτοβολταϊκά, η γεωθερμία όταν εφαρμόζονται σωστά σε τοπικό επίπεδο, μπορούν νά λύσουν τό πρόβλημα παραγωγής ενέργειας μιάς κατοικίας,μιάς μικρής βιοτεχνίας καί τελικά μιας ολόκληρης πόλης. Τό πρόβλημα είναι, ότι ή διαχείρηση τών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γίνεται στή χώρα μας, από τούς δανειστές και τήν ντόπια οικονομική ελίτ, γιά νά εξυπηρετήσει τά συμφέροντα τής γερμανικής βιομηχανίας παραγωγής ανεμογεννητριών καί τών εγχώριων συνεργατών τους, δηλ.τίς κατασκευαστικές εταιρίες αιολικών σταθμών.

Ένας συνδυασμός φωτοβολταϊκών καί μιας μικρής ανεμογεννήτριας, σέ συνδυασμό μέ τή χρήση κουζίνας γκαζιού,μπορεί να καλύψει κατά 80% τις ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος μιάς αγροτικής κατοικίας. Αλλά αυτό δέν προωθείται ούτε από τήν κεντρική εξουσία ούτε δυστυχώς και από τήν τοπική αυτοδίοικηση.

Γιατί μάς θέλουν εξαρτημένους από τήν κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καί τελικά ίσως ακόμα και από τους Κινέζους, μία πού ετοιμάζει ή κυβέρνηση τό ξεπούλημα τής ΔΕΗ σ' αυτούς.


Γιατί θέλουν νά χρυσοπληρώνουμε την δικιά τους "πράσινη ενέργεια" μέσα από τούς φουσκωμένους λογαριασμούς τής ΔΕΗ, ενώ μέ μιά μικρή επένδυση καί κάποιες έξυπνες λύσεις,μπορούμε νά έχουμε τό ρεύμα πού χρειαζόμαστε σχεδόν δωρεάν.

Άς αντισταθούμε λοιπόν στήν εγκατάσταση αυτών τών ανεμογεννητριών-τεράτων στίς κορυφές τού ιερού βουνού μας, χωρίς νά απορρίπτουμε τήν πράσινη ενέργεια καί νά απομακρυνθούμε όσο γίνεται από τήν πανάκριβη ΔΕΗ.

 

Μετά τιμής
Βαρελά Βασιλική μέλος τού ΣΠΠΕΝΚ
Πολιτικός Μηχανικός