Τα αιολικά πάρκα βλάπτουν τον τόπο, του Νικήτα Θεοφανόπουλου, Δεκ. 2011

Η γνώμη ενός παραθεστιστή στο Καστρί με αιολικά πάρκα σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του.