Ψάρια

Ο Ευβοϊκός κόλπος

Τα νερά του Ευβοϊκού Κόλπου και του Καβοντόρου που περιβάλλουν την περιοχή έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Ο Ευβοϊκός έχει αβαθή νερά μέχρι 50 μ.και χαρακτηρίζεται από τοπικά ρεύματα, μικρούς όρμους, νησίδες και ήπιες ακτές. Ο Ευβοϊκός περιλαμβάνει προσιτά αλιευτικά πεδία όπως υφάλους, ξέρες και φυκιάδες και σε αυτά ζουν σφουγγάρια, καρκινοειδή και μαλακόστρακα. Η εντατική αλίευση του Ευβοϊκού έχει οδηγήσει στην μείωση των αποθεμάτων του σε σχέση με το κοντινό παρελθόν γι αυτό και τα ψάρια που αλιεύονται έχουν μικρό μέγεθος. 

 

Το στενό του Καβοντόρου

Ακτή στο χωριό Ζαχαριά

Αντίθετα από τον Ευβοϊκό, το στενό του Καβοντόρου έχει χαρακτήρα ταραγμένης βαθιάς θάλασσας που δεν ησυχάζει ποτέ. Στη θάλασσα του Καβοντόρου είναι χαρακτηριστική η απουσία προστατευτικών όρμων και η παρουσία απότομων ακτών. Στις βόρειες ακτές της περιοχής το βάθος ξεπερνάει τα 300μ. σε απόσταση 1,5 χμ. από την ξηρά. Οι συχνές θύελλες, τα ισχυρά ρεύματα και οι αέρηδες κάνουν τον Καβοντόρο ένα από τα πιο δύσκολα ναυτικά περάσματα γι αυτό και η αλιεία δεν διευκολύνεται.  Η επικοινωνία του Καβοντόρου με την ανοιχτή θάλασσα του Αιγαίου και ‘το ρεύμα της Λήμνου’, όπως το αποκαλούν οι ψαράδες, δημιουργούν  πλούσια τροφικά πεδία για πολλά ψάρια, κητώδη και θαλασσοπούλια. Επιπλέον η θάλασσα του Καβοντόρου είναι διάδρομος μετανάστευσης πολλών ψαριών, όπως οι τόνοι, και θηλαστικών, όπως τα δελφίνια. 

 

Ρέματα και υγρότοποι

Ρεματιά του Δημοσάρη

Στα γλυκά νερά των ρεμάτων (Λάλα, Πλατανιστός, Δημοσάρης) ζουν χέλια (Anguilla anguilla) και στη Ρηγιά περνούν Κέφαλοι (Mugilidae) από τη θάλασσα. Στον υγρότοπο του Κάμπου της Καρύστου συναντάται ένα είδος πολύ μικρού γωβιού (Knipowitschia caucasica) κα επίσης το Κουνοπόψαρο( Gambusia affinis)  που έχει εισαχθεί από τον άνθρωπο.