Συνάντηση ΔΣ, Σάββατο 4/2, Ξενοδ. Γαλαξίας, 8.00 μμ

Θέματα:

1. Τροποποιημένη Μελέτη Επιπτώσεων της ΕΝΕL: νέα ανησυχητικά δεδομένα για την Οχη και τον Καβοντόρο.

2. ΄Αμεσες ενέργειες για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Για το ΔΣ

Χ. Μπερέτη – Πρόεδρος

Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας