Κυριακή 12 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 το πρωί - Συγκέντρωση στο Γιοκάλειο Ίδρυμα για ενημέρωση