Αιολικά - Επένδυση ή Καταστροφή; Επιτροπή Αγώνα Φορέων & Πολιτών Νότιας Καρυστίας