Πουλιά

Η Οχη παρουσιάζει αυξημένο ορνιθολογικό ενδιαφέρον με 211 παρατηρημένα είδη πουλιών. Από αυτά το 80% είναι μεταναστευτικά είδη επειδή η περιοχή βρίσκεται πάνω σε μεταναστευτικό διάδρομο και χρησιμοποιείται για ανεφοδιασμό πολλών ειδών που διασχίζουν τη θάλασσα.

Βιοποικιλότητα

Η φύση στην περιοχή της Οχης παρουσιάζει μια ποικιλία στοιχείων σε όλα τα επίπεδα. Το πλούσιο ανάγλυφο με τις έντονες υψομετρικές διαφορές  δημιουργεί μια ποικιλία τοπίων με βουνά, θεαματικά φαράγγια, σκιερές ρεματιές, δασωμένες ή γυμνές πλαγιές που καταλήγουν σε απόκρημνες ακτές.