Ανακεφαλαίωση - Ενημέρωση Ενεργειών του Συλλόγου Δηλίσου 21-6-2022

Ακολουθεί ενημέρωση από τον Σύλλογο Δηλήσου για τις α/γ στην περιοχή Στύρων και άλλα προβλήματα των οικιστών Δηλήσου.

Καλημέρα σας, 

Αγαπητά μέλη του συλλόγου μας, 

 

Μετά από αίτημα αρκετών μελών μας, θα θέλαμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για την πορεία των δράσεων μας ως προς την αποτροπή της εγκατάστασης του αιολικού έργου του "ΕΛΛΑΚΤΟΡΑ" στην περιοχή μας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

1. Ενδικοφανής προσφυγή έναντι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Απρίλιος 2021, σύλλογος Νημποριού για το ενιαίο αιολικό έργο.

2. Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της ΡΑΕ, κατάθεση δικογράφου από το δικηγορικό γραφείο Φλογαΐτη - Σιούτη, Οκτώβριος 2021

3α. Παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών από το δικηγορικό γραφείο Φλογαΐτη - Σιούτη, Μάρτιος 2022.

3β. Δικόγραφο πρόσθετων λόγων, από δικηγορικό γραφείο Μπάλια, Μάρτιος 2022. 

3γ. Αναβολή δικασίμου για 30-9-2022.

4. Αίτηση Ακυρώσεως για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΥΠΕΝ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

 

Αναλυτικά:

1. Ενδικοφανής προσφυγή έναντι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) από τον σύλλογο του Νημποριού, για πρώτη άδεια παραγωγής ενέργειας από το αιολικό έργο στην περιοχή μας, τον Απρίλιο 2021.

Μέχρι τέλος Αυγούστου 2021, δεν υπήρξε απάντηση - απόφαση της ΡΑΕ, στην ενδικοφανή προσφυγή.

2. Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, λόγω του επείγοντος της υπόθεσης, μετά την παρέλευση 100 ημερών.
Επειδή η ΡΑΕ, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, προσφύγαμε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η προσφυγή, αυτή, μπορούσε να γίνει νομικά μόνο από τον σύλλογο του Νημποριού, ο οποίος ήταν σε απόλυτη συνεργασία και οικονομική υποστήριξη με τον υπό ίδρυση σύλλογό μας, από τον Σεπτέμβριο του 2021, για το ενιαίο αιολικό έργο της περιοχής μας.

Η οικονομική ενίσχυση των μελών μας προς τον σύλλογο του Νημποριού έγινε, αρχικά, με απευθείας καταθέσεις κάποιων μελών μας στον λογαριασμό του συλλόγου του Νημποριού προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα για την κατάθεση του δικογράφου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, από το δικηγορικό γραφείο Φλογαΐτη - Σιούτη, τον Οκτώβριο του 2021.

Τέλος Μαρτίου 2022, είχε οριστεί η δικάσιμος στο Διοικητικό Εφετείο.

Ο σύλλογός μας συνεισέφερε οικονομικά, το 50% των εξόδων, στην παράσταση δίκης στο σύλλογο του Νημποριού, όπως είχε, γενικά, αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση τις εκλογές του συλλόγου μας.
Ανέθεσε, επίσης, ο σύλλογός μας την σύνταξη νέου δικογράφου για πρόσθετους λόγους, οι οποίοι είχαν εν τω μεταξύ προκύψει, από το δικηγορικό γραφείο του κ. Γ. Μπάλια. 

Το δικαστήριο αναβλήθηκε, για τις 30-9-2022, με υπαιτιότητα της εταιρείας.

Τα έξοδα που έχουν ήδη κατατεθεί στα δικηγορικά γραφεία δεν θα επαναληφθούν.

3. Κατάθεση 556 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ στη δημόσια διαβούλευση στο ΥΠΕΝ (556 Δ11) για την Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρίας για την αδειοδότηση του αιολικού έργου στην περιοχή μας.

4. Παράλληλες ενέργειες που έγιναν: 

α) πολλαπλές κινητοποιήσεις στην περιοχή μας, 

β) επερωτήσεις βουλευτών στην Βουλή για το ενιαίο αιολικό έργο,  

γ) συναντήσεις και πιέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Νημποριού 

δ) συνεχείς τηλεφωνικές ενημερώσεις και υπομνήματα, με emails, στο Υπουργείο Τουρισμού, 

ε) κατάθεση πρόσθετου υπομνήματος και αλλεπάλληλες πιέσεις και επισκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), στον κ. Δημόπουλο, Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Από όλα τα παραπάνω, αφαιρέθηκαν από τον εταιρικό σχεδιασμό 2 ανεμογεννήτριες στον αρχαιολογικό χώρο του Νημποριού και 1 στην τουριστική περιοχή του Δήλησου. Μετά την αφαίρεση συνολικά 3 ανεμογεννητριών από την εταιρία, το ΥΠΕΝ αγνοώντας το σύνολο των προβλημάτων από την εγκατάσταση του φαραωνικού αιολικού έργου στην περιοχή μας, με τεράστιες ανεμογεννήτριες 180 μέτρα ύψος, κοντά σε σπίτια, οικισμούς και χωριά, εξέδωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), 5 Απριλίου 2022.

5. Αίτηση Ακυρώσεως για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΥΠΕΝ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
Το ΣτΕ είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

Η Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ έχει κατατεθεί, στις 25 Μαΐου 2022, με έξοδα του σύλλογό μας, μέσω του δικηγορικού γραφείου  κ. Γ. Μπάλια.

Επίσης, Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ έχει κατατεθεί και από τον σύλλογο του Νημποριού, με δικά του έξοδα, μέσω του δικηγορικού γραφείου Φλογαΐτη - Σιούτη, στις 19 Μαΐου 2022.

Μετά από εξαιρετική πίεση από τον σύλλογό μας προς τον Δήμαρχο Καρύστου, κατατέθηκε Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ και από τον Δήμο Καρύστου, στις 5 Ιουνίου 2022.

Αναμένουμε να οριστεί μία κοινή δικάσιμος για τις τρεις Αιτήσεις Ακυρώσεως στο ΣΤΕ.

Επίσης, μετά από την επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Καρύστου, στις 29 Μαΐου '22 και στις 2 και 7 Ιουνίου '22, στείλαμε σχετική επιστολή, η οποία επισυνάπτεται.

Είμαστε, επίσης, σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον δικαστικό αγώνα που γίνεται από κατοίκους στις Πετριές, Αγίων Αποστόλων, Αλιβερίου, όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες, ύψους 120 μέτρων, σε απόσταση 358 μέτρα από κατοικίες.

Στενή συνεργασία έχουμε ακόμα και με κατοίκους  στα Κόσκινα, όπου οι ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί γύρω γύρω από τον οικισμό.

Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει τις ποικιλόμορφες και πολύπλευρες δράσεις του για την επίτευξη του στόχου μας, παρά τις αυξανόμενες δυσκολίες από τις σχετικά πρόσφατες διεθνείς και ευρωπαϊκές δυσμενείς συγκυρίες, σχετικά με την ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ρητά αναφέρεται η αυτονόητη δέσμευση των εταιρειών των ανεμογεννητριών για την εγκατάστασή τους σε απομακρυσμένες από κατοικίες περιοχές και με χωροταξική μελέτη. [ΕΛΙΑΜΕΠ και GAIACOMM].

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε θερμά, όσοι από εσάς δεν έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές σας εκκρεμότητες, ως προς την εγγραφή ή/και την ετήσια συνδρομή 2022, να λειτουργήσετε άμεσα, και στις περιπτώσεις κατάθεσης χρημάτων στο λογαριασμό του συλλόγου μας για εγγραφές νέων μελών, ετήσιες συνδρομές ή/και οικονομική ενίσχυση για δικαστικά έξοδα, ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές καταθέσεις, να εμφανίζεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο σας. Εάν η κατάθεση σας δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία, σας παρακαλούμε για διαχειριστικούς λόγους, να επικοινωνήσετε με τον σύλλογό μας προκειμένου να συμπληρωθεί η πλήρης οικονομική κατάσταση των μελών μας.

(Επιστήμη Χάνου, 6985778546, 6975812122 και 2224041187)

 

Περιμένοντας με χαρά να σας δούμε από κοντά, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Από το ΔΣ του Συλλόγου μας

Ημερομηνία δημοσίευσης

30-06-2022