Τα αρχαία λατομεία

Η Καρυστία συνδέθηκε από τα αρχαία χρόνια με την εξόρυξη του μαρμάρου που ήταν γνωστό ως καρυστία και στυρία λίθος. Πρόκειται για ένα είδος μαρμάρου που ονομάζεται σιπολίνο με γκρίζο – πράσινο χρώμα. Εντατική εξόρυξη μαρμάρου φαίνεται να έγινε στα ρωμαϊκά χρόνια, στην εποχή του Ιούλιου Καίσαρα και του Αυγούστου. Κατασκεύαζαν κυρίως μονολιθικούς κίονες που στόλιζαν δημόσια κτίρια και ακόμη πλάκες για επένδυση τοίχων και δαπέδων.