Η Αδελφότητα Καρυστίων κατά αιολικών πάρκων στην Νότια Καρυστία και την Οχη

Απόφαση του ΔΣ της Αδελφότητας Καρυστίων

"Η Αδελφότητα Καρυστίων είναι αντίθετη με το ύψος της προτιθέμενης εγκατάστασης ισχύος στην Νότια Καρυστία, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στο περιβάλλον του όρους Οχη (κατασκευή δρόμων και συστήματος μεταφοράς ισχύος) καθώς και την καταστροφή των μοναδικών οικοσυστημάτων του όρους Οχη που σήμερα προστατεύονται με το πρόγραμμα NATURA.

Θεωρούμε ότι η πρώτη μέριμνα για οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών θα πρέπει να είναι η αυστηρή οριοθέτηση των χώρων εγκατάστασης.''