Πουλιά

Γερακίνα - Βικιπαίδεια
Ένας Μπούφος, καθόλου κουτός! | Νηπιαγωγείο Βάρης, Σύρου

Η Οχη παρουσιάζει αυξημένο ορνιθολογικό ενδιαφέρον με 211 παρατηρημένα είδη πουλιών. Από αυτά το 80% είναι μεταναστευτικά είδη επειδή η περιοχή βρίσκεται πάνω σε μεταναστευτικό διάδρομο και χρησιμοποιείται για ανεφοδιασμό πολλών ειδών που διασχίζουν τη θάλασσα. Το ακρωτήριο του Καφηρέα, οι ακτές του Καβοντόρου, οι κορφές της Οχης και ο κάμπος της Καρύστου προσφέρουν ευκαιρίες παρατήρησης μεταναστευτικών αρπακτικών, στρουθιόμορφων, παρυδίατιων και υδρόβιων πουλιών. Η καλύτερη περίοδος για την παρατήρηση μεταναστευτικών πουλιών είναι η άνοιξη, οπότε κινούνται βόρεια προς τους τόπου φωλιάσματος ή το φθινόπωρο που πετούν νότια προς τους τόπους διαχείμανσης στην Αφρική.

Επίσης η περιοχή εξυπηρετεί ως διάδρομος επικοινωνίας μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου για ορισμένα πουλιά. Ορισμένα δασικά στρουθιόμορφα και αρπακτικά που μεγαλώνουν στην περιοχή είναι πιθανό να διασπείρονται στη συνέχεια προς τις Κυκλάδες.

Εχουν παρατηρηθεί 20 είδη ημερόβιων και 5 είδη νυκτόβιων αρπακτικών. Ορισμένα αναπαράγονται εδώ όπως ο Σπιζαετός, Φιδαετός, Γερακίνες, Πετρίτες και Μπούφοι, ενώ άλλα είδη σταθμεύουν κατά την μετανάστευση όπως οι Χρυσαετοί, οι αετογερακίνες, οι καλαμόρκικοι και οι τσίφτες. Εχουν καταγραφεί 69 φωλιάζοντα είδη από τα οποία πολλά είναι κινδυνεύοντα και προστατεύονται όπως ο Θαλασσοκόρακας, το Γιδοβύζι, η Πετροπέρδικα, η Δενδροσταρήθρα, η Χαμοκελάδα, το Κουφαηδόνι, ο Αμπελουργός, ο Σκουρόβλαχος κ.α.

Πολλά είδη όπως η Πετροπέρδικα έχουν υποστεί πληθυσμιακή μείωση ενώ άλλα όπως ορισμένα αρπακτικά πουλιά εξαφανίζονται με γοργό ρυθμό. Για παράδειγμα το Ορνιο και ο Χρυσαετός δεν φωλιάζουν πλέον στην περιοχή. Ακόμη τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά έχουν μειωθεί μαζί με τους υγρότοπους της περιοχής. Για να ανακάμψουν οι πληθυσμοί πουλιών όπως η πετροπέρδικα χρειάζεται να προστατευθούν τα ενδιαιτήματά τους.

Στις συνήθεις αιτίες υποβάθμισης και μείωσης των πληθυσμών των πουλιών συγκαταλέγονται οι ανεξέλεγκτοι δρόμοι σε ορεινές τοποθεσίες, το κυνήγι, τα μπαζώματα υγροτοπικών εκτάσεων και οι πυρκαγιές. Ολα αυτά επιτείνονται και αυξάνονται από τα έργα υποδομής για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών που οδηγούν μοιραία στην περαιτέρω υποβάθμιση των τόπων διαβίωσης των πουλιών.